Drukregelaar VRT3 met drukschakelaar en manometer aansluiting

€110,94

Max. door- stroming

Max. druk

Max. tem- peratuur

30 l/m

250 bar

90°C

Art. Nr.            Ingang

922531

3/8” Bin.